Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Nowa wersja Axence nVision 12.1 już dostępna

Nowa wersja Axence nVision 12.1 już dostępna

Najnowsza wersja oprogramowania nVision przynosi kluczowe zmiany podnoszące bezpieczeństwo organizacji, dzięki pogłębionej integracji pomiędzy konsolą nVision a Active Directory oraz nowym i udoskonalonym widgetom w AdminCenter.

Udoskonalona integracja sprawia, że w Axence nVision® mamy teraz dostęp do informacji o urządzeniach znajdujących się w Active Directory, a co za tym idzie możemy łatwo sprawdzić, na których komputerach jest już zainstalowany agent, a które z nich wciąż nie są monitorowane. Taka wiedza pozwoli nam bardzo szybko zmienić ten stany rzeczy i usunąć luki w naszych zabezpieczeniach. Oprócz informacji o samym urządzeniu możemy teraz również sprawdzić, do której jednostki organizacyjnej ono należy, a także grupować na podstawie tej przynależności.

Kolejnym miejscem, które wskaże nam sprzęty, o które należy się w szczególności zatroszczyć jest nowy widget w Admincenter prezentujący ostatnie urządzenia dodane do sieci. Pracę w dashboardach ułatwiają również filtry dodane w najnowszej wersji. Dzięki nim możemy wyfiltrować z widoków zdarzenia o niskim priorytecie i skoncentrować się tylko na tych, które są poważne i krytyczne. Kolejnym nowym, przydatnym filtrem jest możliwość grupowania akcji wykonywanych na plikach z podziałem na typ urządzenia.

ŹRÓDŁO:

www.axence.net